"מי שרוצה לעשות בישראל הון קטן, שיביא איתו הון גדול."

לוי אשכול