"נניח שאני מציע לאדוני את פריז במקום לונדון… ירושלים הייתה שלנו בזמן שלונדון הייתה עוד אדמת ביצה"

חיים ויצמן