"עדיף שישנאו אותך על מי שאתה מאשר שיאהבו אותך על מי שאתה לא"

אנדרה ז'יד