"על אף היותי מתנגד למדינת דת. כשם כך מתנגד אני להפרדת ומדינה. הפרדת דת ומדינה היא אסון."

דוד בן גוריון