"פסימיות היא מותרות שיהודי אינו יכול להרשות לעצמו."

גולדה מאיר