"רק העזת היהודים הקימה את המדינה ולא החלטת או"ם שמום."

דוד בן גוריון