"שאל שאלה טיפשית, ותקבל תשובה טיפשית"

פתגמים יהודיים