"שלום יבוא כאשר הערבים יאהבו את ילדיהם יותר משהם שונאים אותנו."

גולדה מאיר