"שנאתי כל דקה של אימונים, אבל אמרתי לעצמי 'אל תפרוש. תסבול עכשיו ותחיה את שארית חייך כאלוף'."

מוחמד עלי