"תמיד תן את הטוב ביותר שלך. מה שתשתול עכשיו, מאוחר יותר תוכל לקצור."

אוג מנדינו