"אדוני ישמור! אכלתי גם פטיש, גם חרב, גם חשמל… עכשיו אני כולי זרם! עכשיו יהיה לי זקן בבטן, יהיה לי קשקשים, אני צריך לשתות הרבה סבון בשביל לרחוץ כל המשחה. מה יהיה איתי? מי יציל אותי? אני חושב יהיה לי זנב, שערות כאלה בבטן עם זנב… איפה אני הולך? גברת קופרובסקי!"

יוסף שילוח (פארוק) - אלכס חולה אהבה